webinar register page

Webinar banner
Myšlienka, výkres, výrobok – konštruovanie je zábava pre každého!
Tvorenie na hodinách techniky nemusí byť taký problém, ako sa zdá...

Náš skúsený lektor Mgr. Jan Krotký, Ph.D., Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
* Grafická komunikácia je dôležitou oblasťou v rámci ľudského rozvoja. Pozrieme sa na niekoľko rôznych pohľadov na metódy výučby tejto témy v šiestom ročníku základnej školy.
* Ukážeme si, ako možno žiakov naučiť vytvoriť si vlastné písmo alebo efektívnu komunikáciu pomocou piktogramov.
* Naznačíme si, ako nám v tejto oblasti môžu pomôcť počítače, voľne dostupné programy a internet.
* Povieme si niečo o dreve – obľúbenom konštrukčnom materiáli. Metódy jeho spájania sú ideálnym námetom na sadu experimentov!
* Prinesieme námety na skupinovú prácu v podobe hier, ktoré ponúkajú priestor individualizácie produktu a kooperáciu.
* Dokážeme, že vytvoriť hru Pinball so štvrtákmi nemusí byť taký problém, ako by sa mohlo zdať.
* Zužitkujeme odpadové drevo a vylepšíme dizajn hry servítkovou technikou.

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu: navrhnúť učebné činnosti, úlohy pre žiakov a kritériá úspešnosti žiakov v riešení úloh v súlade s cieľmi a obsahom učiva

Pre koho webinár odporúčame: učitelia techniky 2. stupni základnej školy a učitelia pracovného vyučovania na 1. stupni základnej školy; vychovávatelia; vedúci záujmových krúžkov z oblasti techniky; rodičia

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 2, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.