webinar register page

Webinarium om AI och data-drivna affärsmodeller
Under lunchen den 25 juni kommer vi tillsammans med experter på området tala om artificiell intelligens och data-drivna affärsmodeller och vad det medför till framtidens ledarskap- och styrelsearbete. Du kommer ha chans att ställa frågor direkt till talarna i chatfunktionen och vi hoppas vi har tid att besvara alla under webinariet.

Jun 25, 2020 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Majken Tammisto.