webinar register page

Webinar banner
İSKİ Altyapı Bilgi Sistemi Çözümleri
Ayşegül Toraman
İSKİ CBS Müdürü

Moderatör
Doç. Dr. Tevfik Özlüdemir
İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi

May 20, 2021 08:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: HKMO Eğitim.