webinar register page

Webinar banner
ATLAS
ATLAS (Martin Volný, Petr Křížek, Miroslav Šoul)
Miroslav Šoul
- tipy a triky ze světa digitálního modelu terénu, vektorové a rastrové kresby
- nadstavba Design známá neznámá (hoblování modelu terénu => oku lahodící vrstevnice nejen nad DMR 5G, nahrazení části modelu jinými daty, modelování těles podél linie - hráz, koryto, svah, aj.)
- pokročilé vlastnosti nadstavby Řezy

Martin Volný
- plánovaná rozšíření nadstavby Laser Scanning
- další významné novinky chystané verze 21.10.

Petr Křížek
- Větrná eroze v programu Atlas DMT - implementace, postupy, základní objekty
- rozšíření modulu Eroze o stanovení intenzity erozní ohroženosti území v mimovegetačním období
- stručné představení a poznámky ke stávajícím modulům Eroze a Hydrologie

Oct 14, 2021 09:45 AM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GEPRO meeting.