webinar register page

Webinar banner
Ispunjavanje upitnika za kreiranje novog tematskog područja za IKT industriju
U ovom trenutku Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) i Ministarstvo znanosti i obrazovanja (MZO) rade na šest tematskih prioritetnih područja (TPP) proizašlih iz postojeće strategije. Vjerujemo da su neki od Vas uključeni u jedan ili više trenutnih tematskih područja i da imate informacije o procesu i kontekstu donošenja ovog važnog strateškog dokumenta. Zajedničkom inicijativom vodećih udruženja IKT industrije (HGK, HUP, CISEx i CROAI) izborili smo priliku za kreiranje prijedloga novog (sedmog) tematskog prioritetnog područja, odnosno nove vertikale za našu IKT industriju. Za taj cilj potrebno je prikupiti važne informacije i ideje u prvom redu od strane vas, IKT tvrtki, ali i od znanstveno-istraživačkih te ostalih institucija koje smatramo važnima za suradnju u IRI aktivnostima.

Jedan od koraka u definiranju tematskog prioritetnog područja je i tzv. proces poduzetničkog otkrivanja (eng. Entrepreneurial Discovery process – EDP), gdje kao relevantni akteri za ovu tematiku identificiramo nove i potencijalne aktivnosti u područjima našeg djelovanja s ciljem informiranja kreatora javnih politika kako bi se definirala i kreirala prioritetnih područja za aktivnosti poticanja inovacija i specijalizacije.

Prijedlog novog TPP-a u prvom bi se redu trebao fokusirati na transformaciju samog IKT sektora kao vertikalnog područja za razliku od dosadašnjih uloga podrške ili sudjelovanja u kreiranju rješenja u ostalih šest tematskih područja koja su u procesu revizije (kolokvijalno to su Zdravlje, Energija i zaštita okoliša, Mobilnost, Sigurnost, Prehrambena industrija i Drvna industrija).

Prilike kojima bismo IRI aktivnostima mogli bolje, brže i jače transformirati našu IKT industriju uvelike ovise i o kvalitetnom ispunjavanju upitnika koji daje veliki doprinos i težinu u postupku kreiranja prijedloga nove vertikale Digitalno i kreativno društvo.

Dec 14, 2021 05:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: CISEx.