webinar register page

KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk ÖZTÜRK- KTO Karatay Üniversitesi Akademisyeni Dr. Nabat Garakhanova
Ticarette Dijital Dönüşüm ve Dijitalde Marka Olmak

Apr 5, 2021 12:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: KTO Karatay Üniversitesi.