webinar register page

Webinar banner
Hvordan vil Danmark bidrage til at løse klimakrisen?
Det Udenrigspolitiske Selskab inviterer til et webinar, hvor vi kigger nærmere på regeringens nyligt fremlagte klimastrategi og stiller spørgsmålet: Hvordan vil Danmark bidrage til at løse klimakrisen?

Klimaudfordringen er en af vor tids største globale udfordringer. Verdenssamfundet er med Parisaftalen og FN’s verdensmål nået til global enighed om nødvendigheden af, at der handles nu for at sikre en bæredygtig klode for kommende generationer. Men det halter med at omsætte aftalernes målsætninger til handling. 
 
Regeringens langsigtede strategi for global klimaindsats, En Grøn og Bæredygtig Verden, er den første samlede strategi for Danmarks globale klimaindsats nogensinde. 
Heri sættes retningen for Danmarks samlede internationale klimaindsats på tværs af udenrigs-, udviklings-, og handelspolitikken, relevante sektorpolitikker samt eksport- og investeringsfremme.

Danmarks klimaambassadør Tomas Anker Christensen vil i dette webinar gøre os klogere på strategien. Mathies Gronemann, næstformand i DUS U35 og aktiv i Den Grønne Studenterbevægelse, vil kommentere.  
Charlotte Flindt Pedersen er moderator.

Der vil undervejs være mulighed for at stille spørgsmål.

Oct 22, 2020 05:00 PM in Copenhagen

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Det Udenrigspolitiske Selskab.