webinar register page

Webinar banner
Hur sätter du motiverande delmål för alla och följer upp?
Att drygt 80% av svenska medarbetare upplever sig vara oengagerade på jobbet beror till stor del på att man inte ser sin roll i resan framåt. Man förstår inte att alla små steg i det dagliga arbetet faktiskt leder mot det stora målet. Eller gör de verkligen det?

Genom att strategiskt börja bryta ner de långsiktiga målen i mindre, ätbara bitar, blir ljuset i tunnelns slut mycket mer tydligt för varje medarbetare. Det blir mindre spretigt i organisationen och alla känner att man är med på samma resa framåt. Man ger varje individ en tydligare bild av att var och ens insatser betyder mycket för företagets framgång.

Det behöver inte vara omständligt och krångligt, gör man det på rätt sätt med exempelvis en gamifierad uppföljning, så blir det genast mycket roligare att genomföra förändringar, implementera nya rutiner som snabbar upp processer eller river silos som bara krånglar till det. På köpet får man en glödande kultur som osar teamkänsla!

På detta webinar kommer jag att bjuda på insikter och ge dig förståelse för hur man kan tänka ”utanför finansiella-resultat-boxen”. De stora effekterna kommer när du strategiskt inför mjukare mål, som genom aktiviteter i det dagliga arbetet kommer leda till ökad produktivitet.

Agenda:

11.00-11.45 Föreläsning och Q&A

Vi ses, ha en bra dag!
/Satu Goldbech

May 26, 2021 11:00 AM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Satu Goldbech
Satu har under de senaste 20 åren verkat i olika ledande roller där affärsutveckling, förändringsledning och verksamhetsstyrning har varit centralt. Nyckeln till att få med sig medarbetare på tåget och skapa motiverade medarbetare som överträffar målen är något som Satu har praktiserat i verkligheten i olika branscher och verksamheter. I våra webinar om målstyrning och hur man faktiskt kan skapa en förflyttning till oanade höjder delar Satu med sig av verkliga case där studier och teorier faktiskt visat sig fungera!