webinar register page

Webinar banner
Ako ich naučiť čítať a spoznávať svet?
Námety na individuálne prístupy a postupy pri vzdelávaní žiakov s mentálnym postihnutím

Naša skúsená lektorka Mgr. Silvia Škultétyová Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
* Predstavíme účinné metódy a formy práce na uľahčenie nácviku čítania a jeho osvojenia (Šlabikár pre 1. – 6. ročník ŠZŠ, B variant) a zážitkové učenie vo vlastivede (Vlastiveda a PZ pre 4. – 6. ročník ŠZŠ) pre žiakov s rôznymi poruchami učenia a pozornosti, najmä s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia.
* Spoznáte vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka.
* Predstavíme návody, ako navrhnúť k cieľom a obsahu učiva učebné činnosti.
* Naučíme vás vybrať a využívať metódy a formy vzhľadom na výchovno – vzdelávacie a individuálne potreby žiakov.
* Získate námety, ako pracovať so Šlabikárom pre 1. – 6. ročník ŠZŠ (B variant).
* Ukážeme si konkrétne aktivity, ako pracovať s pracovnými zošitmi a učebnicami pre 4. – 6. ročník ŠZŠ.
* Ukážeme si metodické postupy pri nácviku čítania u žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia.
* Predstavíme použitie motorických znakov na elimináciu problémov pri nácviku čítania.

Pre koho webinár odporúčame: učitelia špeciálnych základných škôl, špeciálni pedagógovia, školskí špeciálni pedagógovia, pedagógovia základných škôl

Kompetencia rozvíjaná podľa profesijného štandardu: Poznať vyučovacie metódy a formy podporujúce aktívne učenie sa žiaka. Navrhnúť k cieľom a obsahu

V prípade, ak ste rodič, do polí, ktoré sa týkajú škôl, zadajte, prosíme, text "rodic".

POZOR ! ! ! Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. POZOR ! ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 3, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.