webinar register page

Covid-19 pandemin och kvinnor med utomeuropeisk bakgrund i Sverige
Diskussionsramen: pandemin, feminism, rättigheter, (o) jämlikheter, rasifiering, ekonomi, fattigdom, segregation, utsatthet, våld, stöd och sociala nätverk.

Datum: 16 - 17 juni kl 17 - 19.

Moderator: Edmé Domínguez

Namn på panelister och organisationer:
• Jane Tifuh - Cameroon Women Initiative
• Mary Brakner - The Nigerian Family Association
• Sajaa Alsaidan . Hoppet
• Claudia Ferro - Collectiva Feminista en Suecia
• Arij Ali - advokat och aktivist
• Bernardita Núñez - Terrafem
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: GADIP.