webinar register page

Webinar banner
Nacken – den svaga länken - Med. Dr Bo C Bertilson
Smärtforskaren om diskbråck, Chiari1 och konsekvenser av craniocervikal trängsel.
Med.Dr Bo Bertilson
Spec. i allmänmedicin
Forskningsledare Bragée Kliniker

Apr 28, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register