webinar register page

Webinar banner
ITAPA Digital Talk: Value based Healthcare
ITAPA Digital Talk má interaktívnou formou vysvetliť princípy Value Based Healthcare (VBHC) a začať debatu o možnostiach implementácie na Slovensku. Koncept VBHC môže významným spôsobom prispieť k rozvoju zdravotníctva na Slovensku. V čase štartujúcej diskusie o reforme zdravotníctva je potrebné hovoriť o tom, ako by malo Slovensko klásť väčší dôraz na kvalitu služieb a hodnotu, ktorú zdravotnícky systém generuje s ohľadom na celkovú udržateľnosť sektora.

Oct 11, 2021 01:00 PM in Prague Bratislava

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ITAPA.