webinar register page

Webinar banner
VI CURS B•ARGO D’IMMUNOTERÀPIA EN EL TRACTAMENT DEL CÀNCER: Avançant en el tractament dels pacients amb càncer
DIMECRES, 2 de Novembre 2022
16:00-16:10h–INTRODUCCIÓ
Ricard Mesia (Cap de servei SOM/ICO Badalona)
Resistència a Immunoteràpia:
Moderadors: Adrià Bernat (B-ARGO/IGTP); Jordi Barretina (Director IGTP)
16:10-16:25h–Microambient tumoral, més enllà del tumor i de les cèl.lules immunes
Ponent: Joan Climent (Servei Immunologia; HUGTIP-IGTP)
16:25-16:40h–Microbioma, dieta i immunoteràpia
Ponent: Núria Mulet (ICO Badalona)
16:40-16:55h–Paper del HLA en la resistència a la immunoteràpia
Ponent: Montserrat Sanchez-Céspedes (Lab. Gens i Càncer; IJC)
Integració de la immunoteràpia en l’assistència del pacient oncològic:
Moderadores: Vanesa Quiroga; Olatz Etxaniz (ICO)
17:10-17:25h–Reptes d’apropar la immunoteràpia als hospitals no terciaris
Ponent: Elisabet Mompradé (HES/ICO Badalona)
17:25-17:40h–Paper de la primària en la assistència del pacient amb tractament immunoteràpic.
Ponent: Dr. X. Jusmet
17:40-17:55h–Infermeria de futur en el tractament immunoteràpic
Ponent: Silvia Sanchez (ICO Badalona)
DIJOUS, 3 de Novembre 2022
16:00-16:10h–INTRODUCCIÓ
Anna Martinez-Cardús (B-ARGO/IGTP)
Immunoteràpia en estadis precoços:
Moderadors: Sviatoslav Chekhun (ICO), Maria Saigí (ICO)
16:10-16:20h–Immunoteràpia en estadis precoços de càncer de mama
Ponent: Anna Pous (ICO Badalona)
16:20-16:30h–Immunoteràpia en estadis precoços de càncer de pulmó
Ponent: Marc Cucurull (ICO Badalona)
16:30-16:40h–Immunoteràpia en estadis precoços de càncer renal
Ponent: Juan Carlos Pardo (CO Badalona)
16:40-16:50h–Immunoteràpia en estadis precoços de melanoma
Ponent: Sofía España (CO Badalona)
16:50-17:05h–Cirurgia del càncer a la era de la immunoteràpia
Ponent: Pedro Enrique López de Castro (Cirurgia Toràcica; HUGTIP)
Immunoteràpia del futur:
Moderadores: Milana Bergamino (B-ARGO/ICO), Andrea Plaja (B-ARGO/ICO)
17:35-17:50 h – Novetats en teràpia en citoquines
Ponent: Cinta Hierro (ICO Badalona)
17:50-18:05h–Vacunes: noves oportunitats en el tractament del càncer
Ponent: Marc Oliva (ICO-Hospitalet)
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .