webinar register page

Webinar banner
Närvaro på distans som förebyggande insats
I grundskolan står det i genomsnitt en tom skolbänk i vart tredje klassrum. Kanske två. Exakt hur utbredd skolfrånvaron är idag är svårt att säga, men att den är ett av samhällets stora utmaningar är uppenbart. Barn och unga som faller utanför systemet riskerar att hamna i livslångt utanförskap med stora konsekvenser för både individ och samhälle. Frågan vi alla ställer oss är: Vad kan man göra?I detta webinar kommer vi prata om vilken påverkan social isolering och ensamhet har på ett barns psykiska hälsa och utveckling. Ni kommer även att få lära känna skolroboten AV1 och ta del av värdefulla erfarenheter från Ekerö kommun, som använder skolroboten som en möjlighet för elever med omfattande skolfrånvaro att bibehålla kontakt med skolan.

Innehåll:
10:00 - 10:10 Introduktion av No Isolation
10:10 - 10:20 Konsekvenser av social isolering för barn & unga
10:20 - 10:30 Skolroboten AV1
10:30 - 10:45 Ekerö kommuns erfarenheter
10:45 - 11:00 Frågor

Om du har några frågor om webinaret är du varmt välkommen att skicka ett mejl till dovander@noisolation.com. Så återkopplar vi så snart som möjligt.

Sep 29, 2022 10:00 AM in Stockholm

* Required information
Loading

Speakers

Anna Karlsson
Relations Manager @No Isolation
Åsa Karström
Metodutvecklare Elevhälsa, Central elevhälsa @Ekerö kommun
Anna Botström
Speciallärare, Stenhamraskolan F-6 @Ekerö kommun
Emil Swanberg
Lärare Närvaroteamet, Central elevhälsa @Ekerö kommun