webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Chương trình đào tạo khẩn cấp phục vụ Chấn đoán - Điều trị - Chăm sóc người bệnh Covid-19
Ngày 20/9/21

1. Sống chung an toàn với Virut SARC CoV-2
PGS.TS Trần Khánh Toàn - Bộ môn Y học gia đình
2. Một số biện pháp cải thiện sức khỏe tinh thần nhân viên y tế, người bệnh và những người bị ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19
PGS.TS Lê Minh Giang - Trưởng Bộ môn Dịch tễ, Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng
BSNT. Phạm Thành Luân - Trung tâm Đào tạo và Nghiên cứu về Lạm dụng chất - HIV, Trường Đại học Y Hà Nội

Ngày 21/9/21
Cập nhật vắc xin phòng Covid-19
PGS.TS Bùi Vũ Huy - Nguyên Phó trưởng BM Truyền Nhiễm - Nguyên Trưởng khoa Nhi, BV Bệnh Nhiệt đới TW

Ngày 22/9/21
Thông khí nhân tạo xâm nhập
PGS.TS Hà Trần Hưng - Phó trưởng Bộ môn Hồi sức cấp cứu, Đại học Y Hà Nội - Phó Giám đốc trung tâm chống độc, bệnh viện Bạch Mai

Ngày 23/9/21
1. Y học gia đình
2. Gây mê hồi sức

Ngày 24/9/21
Dinh dưỡng cho người bệnh COVID-19 có bệnh lý nền
PGS.TS. Nguyễn Quang - Bộ môn Dinh dưỡng - Viện Đào tạo Y học Dự phòng & Y tế công cộng
You can choose to attend one or more of the following webinars.

Time shows in
* Required information
Loading