webinar register page

Webinar banner
АСП програма: Проблеми во исхраната и спиењето кај деца со состојби од аутистичен спектар
Четврти вебинар во рамки на програмата Социјални вештини и позитивно родителство кај деца со аутизам и нивните семејства, во партнерство со Канцеларијата на УНИЦЕФ -Скопје и подржанa од Амбасадата на Обединетото Кралство во Македонија. Вебинарот е наменет првенствено за родители на деца со состојби од спектарот.

May 28, 2020 12:00 PM in Sarajevo, Skopje, Zagreb

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Весна Филиповска.