webinar register page

Webinar banner
13 januari Webinar Diversiteit en Inclusiviteit van De Publieke Zaak
Diversiteit en inclusiviteit zijn belangrijke elementen in het vormgeven van werk en werkgelegenheid. In deze uitdagende tijden van omwentelingen met betrekking tot werk en werkgelegenheid, met toenemende bedreigingen voor de wereldgezondheid en de wereldeconomieën, zullen we een fundamentele, systemische verandering op schaal door moeten voeren ten aanzien van diversiteit en inclusiviteit..

Het project ‘Meer Wel’ van De Publieke Zaak onder leiding van Mickey Huibregtsen beoogt een brede discussie op gang te brengen over de herinrichting van onze maatschappelijke infrastructuur, inclusief de daarbij behorende instellingen. Het is vooral bedoeld als uitnodiging aan alle Nederlanders om zelf bij te dragen aan de vormgeving van een nieuw Nederland. Werk en werkgelegenheid vormen daarbij belangrijke elementen.

Op 13 januari om 13:00 behandelen we, tijdens een virtuele ‘lunch & learn’ Zoom Salon, het thema diversiteit en inclusiviteit. Mickey Huibergtsen, voorzitter De Publieke Zaak, Joan Nunnely, voorzitter bij Directeurenoverleg Rotterdamse culturele instellingen, en Loek Schönbeck , kunstenaar zullen een inleiding verzorgen. Daarna zal een panel met onder andere Europarlementariër Samira Rafaela, kandidaat raadsleden Larissa Vlieger en Wichard de Wolf reflecteren en aanvullende inzichten bieden, waarna we met de deelnemers aan het Webinar in gesprek gaan. De Salon duurt circa een uur.

Wij gaan graag met jou het gesprek aan. We hopen je te zien en horen op 13 januari.

Hartelijke groet, het team van 'Werk en Werkgelegenheid', Mickey, Joan, Jan, Sybren, Loek, Frans en Guido

Jan 13, 2022 01:00 PM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Guido van Nispen.