webinar register page

Webinar banner
Nutritionele ondersteuning voor patiënten met metabool syndroom
Naar schatting 40 à 66% van de bevolking lijdt aan het metabool syndroom.
Tijdens deze webinar, zoomen we in op het belang van voeding en micronutriënten bij de preventie en behandeling van het metabool syndroom en aanverwante aandoeningen.

May 26, 2021 08:15 PM in Brussels

* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register

Speakers

Dr. Peter Aelbrecht
Dr. Peter Aelbrecht, die bijna dertig jaar medische ervaring heeft in het domein van levenskwaliteit en optimale gezondheid. Hij specialiseerde zich vooral in de behandeling van chronische energietekorten, primaire en secundaire kankerpreventie en ter bevordering van geestelijke gezondheid. Samen met een multidisciplinair team van medische en paramedische experten runt hij een praktijk waarin hij zeer succesvolle ambulante therapieën aanbiedt met blijvend resultaat. Dr. Aelbrecht is ook bekend als auteur van de bestseller Homo Energeticus.