webinar register page

Webinar banner
PODPORME NAJMENŠÍCH V ICH VÝVINE!
O tom, ako stimulovať a zámerne podporovať telesný, zmyslový, intelektový (poznávací a jazykový), sociálno-emocionálny rozvoj dieťaťa do 3 rokov veku.

Lektorka:
Lucia Gomez, majiteľka súkromnej materskej školy Rainbow Garden, predškolská pedagogička, zakladateľka Aliancie súkromných jaslí a škôlok, dlhoročná aktivistka v téme predškolského vzdelávania

Obsah webinára:

• Povieme si o zásadných zmenách vo vývine osobnosti dieťaťa raného veku, ktoré vytvárajú základy pre ďalšie vývinové obdobie.
• Hovoriť budeme aj o vzájomnej interakcii vychovávateľ/rodič/dieťa v stimulácii kognitívneho, socio-emocionálneho a motorického rozvoja dieťaťa v ranom veku.
• Zameriame sa na konkrétne oblasti výchovnej starostlivosti o dieťa v ranom veku.
• Prinesieme ponuky konkrétnych návrhov aktivít, ktoré pomôžu nielen vychovávateľke, ale aj rodičovi zorientovať sa v oblasti výchovnej starostlivosti.

Pre koho webinár odporúčame:
Učiteľom v MŠ, vychovávateľkám v zariadeniach pre deti do 3rokov veku dieťaťa, rodičom.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Mar 16, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.