webinar register page

Webinar banner
This webinar is for users with a Zoom account. New to Zoom? Sign up free.
Bí mật dòng tiền
Khoá học duy nhất kết hợp tư duy triệu phú và công cụ internet marketing được thực hiện bởi CEO - diễn giả - Lê Thành Hồng Quân
Người sở hữu chuỗi thương hiệu huấn luyện tiếp viên hàng không lớn nhất tại Việt Nam
Khoá học này giúp bạn đạt được:
- Kỹ năng nhìn dòng tiền từ cách ngách của thị trường
- Kỹ năng thiết lập nền tảng kinh doanh đa kênh từ internet
- Kỹ năng quản lý để trở thành CEO chuyên nghiệp
3 trụ cột của khoá học:
= Trụ cột tư duy kinh doanh
= Trụ cột tư duy sản phẩm và giá
= Trụ cột tư duy nền tảng công nghệ
Sep 18, 2021 02:00 PM
Sep 21, 2021 02:00 PM
Sep 23, 2021 02:00 PM
Sep 25, 2021 02:00 PM
Sep 28, 2021 02:00 PM
Sep 30, 2021 02:00 PM
Time shows in
Webinar logo
* Required information
Loading

Speakers

Lê Thành Hồng Quân
CEO founder @Careerfinder Vietnam Co.,Ltd
Bán hàng là một trò chơi và bạn là người tạo ra sân chơi và luật chơi. Đơn giản là bạn chỉ cần DRAW & DROP để tạo ra sân chơi. Tôi có một kế hoạch là tất cả các trẻ em sẽ có kiến thức của tôi thông qua ba mẹ chúng để kiến tạo một sân chơi thịnh vượng cho thế hệ tiếp theo