webinar register page

Webinar banner
Malí školáci a angličtina: Ako na to?
Nápady a inšpirácie pre učiteľov 1. a 2. ročníka základnej školy

Lektorka:
Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC Bratislava

Obsah webinára:
• Opíšeme vám, ako priblížiť angličtinu žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ hravou a jednoduchou formou prostredníctvom učebníc Matt the Bat.
• Predstavíme vám, ako nenásilnou formou priviesť žiakov 2. ročníka k prvopočiatkom čítania a písania v angličtine.
• Vysvetlíme, ako správne pracovať s heterogénnou triedou.
• Nájdete inšpirácie, aby ste mohli realizovať zábavné a zaujímavé hodiny anglického jazyka.
• Podelíme sa s vami o nápady a inšpirácie, aby sme mohli spoločne stále napredovať.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov anglického jazyka na 1. stupni ZŠ.

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

May 25, 2022 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .