webinar register page

Webinar banner
MALÍ ŠKOLÁCI A ANGLIČTINA – AKO NA TO?
Nápady a inšpirácie na hodiny angličtiny pre učiteľov 1. a 2. ročníka ZŠ

Lektorka:
Mgr. Libuša Bednáriková, učiteľ profesijného rozvoja na MPC v Bratislave

Obsah webinára:
Cieľom je inšpirovať vás, aby ste mohli vytvárať zábavné a zaujímavé hodiny anglického jazyka. Radi sa s vami podelíme o naše nápady a typy aktivít, ktoré môžeme realizovať, aby sme mohli spoločne stále napredovať. Hravou a jednoduchou formou priblížiť angličtinu žiakom 1. a 2. ročníka ZŠ. Ukázať, ako nenásilnou formou priviesť žiakov 2.ročníka k prvopočiatkom čítania a písania v angličtine. Ako správne používať doplnkové materiály pri práci s heterogénnou triedou. Na webinári sa dozviete:
• Ako naučiť žiakov 1. a 2. ročníka anglické frázy a slovíčka rýchlo, zábavne a hravo.
• Aké aktivity môžete využívať na hodinách anglického jazyka v 1. a 2. ročníku ZŠ.
• Ako používať obrázkové karty pri budovaní slovnej zásoby, rôzne typy hier a iné doplnkové materiály.
• Kde môžete nájsť vhodné detské piesne a ďalšie tvorivé materiály- príbehy, riekanky a komiksy a ako ich využívať na hodinách angličtiny.
• Ako zapájať do výučby všetky zmysly.

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov anglického jazyka na 1. stupni základných škôl.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Nov 29, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .