webinar register page

Webinar banner
Záverečná diseminačná konferencia projektu STARS (Successfully Teaching AstRonomy in Schools)
Program konferencie 1 (verzia v českom a v slovenskom jazyku)

8.30 –9.00 Registrácia účastníkov, pripojenie sa do aplikácie9.00 –9.15Otvorenie konferencie (Mgr. Mira Bianchi Schrimpelová, konateľka EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.)

9.15 –9.30 Úvodné slovo, predstavenie projektu (Mgr. Mária Zelenková, EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o.)

9.30 –10.00 Predstavenie Metodickej príručky (O1) aTréningového programu pre učiteľov(O2) na zlepšovanie praktických zručností učiteľa-ako podať tému vesmír vo vyučovacom procesezaujímavou apochopiteľnou formou (Západočeská univerzita vPlzni)

10.00 –10.30 STARS Online Platforma–voľne prístupný edukačný zdroj obsahujúci všetky praktické výstupy projektu -materiály vdigitalizovanej verzii(M7 s.r.o.)

10.30 –11.00 Koncept edukačného programu na výučbu astronómie-námetyzpraxe,ako môžu byť astronomické témy lepšie predstavené zhľadiska kurikula a učebných osnov žiakom na 2.stupni ZŠ (Západočeská univerzita vPlzni)

11.00 –12.00 Praktický workshop pre učiteľov 2. stupňa základných škôl - ukáže, ako zakomponovať astronomické témy priamo do vyučovania v rámci rôznych predmetov (Gymnázium Metodova 2, Bratislava)

12.00 –12.15 Ukončenie konferencie, záverečné slovo(EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o.)

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Aug 26, 2020 08:30 AM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Mária Zelenková.