webinar register page

Poly online webinár I. – Praktické tipy pre home-office a remote workers.
1. Pracujte na diaľku, efektívne a slobodne!
Praktické tipy pre vedenie spoločnosti, IT manažérov, ale hlavne samotných home-office a remote workers.

2. Poly technológie pre ľudí a priestory.
Upravte svoju domácu / mobilnú kanceláriu podľa odporúčaní odborníkov a používaného SW a IT platforiem.

May 27, 2020 01:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Radovan Rogos.