webinar register page

Wat is de waarde van een Asset Health Check
Wat is de waarde van Asset Health Check? Een Asset Health Check geeft een compleet beeld over de maturiteit van uw Asset Management Systeem en identificeert de belangrijkste problemen die een belemmering vormen voor de uitvoering van uw Asset Management Plannen.

De uitkomst van een Asset Health Check helpt bij het identificeren van de belangrijkste tekortkomingen op vlak van Compliance, Strategy, Finance en Operations. Hierdoor biedt dit proces waardevolle inzichten vanuit alle perspectieven van een organisatie en biedt daardoor resultaten die gemakkelijk te begrijpen zijn binnen dezelfde organisatie.
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Edwin van Schie.