webinar register page

Webinar banner
2º Xornada - I Foro de Fomento de Consumo de Peixe, Alimentación Saudable e Sostible na Dieta Atlántica
2ª XORNADA - 14 de setembro

O I Foro de Fomento de Consumo de Peixe, Alimentación Saudable e Sostible na Dieta Atlántica nace como unha necesidade de poñer en valor esta dieta na que se lle da un gran protagonismo aos produtos do mar.

O foro é unha actividade para a que está solicitada a ACREDITACIÓN para profesións sanitarias da Comisión de Formación Continuada do Sistema Nacional de Saúde.
Para a obtención desta acreditación, os participantes con dereito a ela deberán:

1. INSCRIBIRSE ÁS DUAS XORANDAS no formulario da web se Zoom Webinar habilitado para ese fin tanto se asiten de maneira presencial coma se non.
2. Asistir ao 100% do evento e acreditalo (para iso será fundamental a inscrición en Zoom Webinar).
3. Cumprimentar o formulario de avaliación que se lles enviará unha vez comprobada a asistencia (presencial e/ou online) ás xornadas.

Se non se cumpren estes requisitos non se poderá recibir a acreditación correspondente.

Sep 14, 2021 03:30 PM in Madrid

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Foro Dietatlántica.