webinar register page

Breakfast Bite-Size Webinar: Facebook Advertising
Join us for a Friday morning breakfast webinars focusing on online marketing. These bite-size 15 minute sessions will tackle a different topic each week, starting with some top tips on Facebook Advertising specifically tailored to the horticulture industry.

The Webinar will be hosted by Eddy Webb, who has 20 years experienced as a Digital Consultant, Company Director, SEO Expert and Project Manager. Eddy has worked with 1000's of businesses and public bodies of all sizes, including many in the Horticulture industry.

***Welsh***

Ymunwch â ni ar gyfer ein gweminarau brecwast bore Gwener sy'n ymwneud â marchnata digidol. Yn y sesiynau byr 15 munud hyn byddwn yn edrych ar bwnc gwahanol bob wythnos, gan ddechrau gydag awgrymiadau ar Hysbysebu Facebook wedi'i deilwra'n benodol i'r diwydiant garddwriaeth.

Bydd y weminar yn cael ei chynnal gan Eddy Webb, sydd gyda 20 mlynedd o brofiad fel Ymgynghorydd Digidol, Cyfarwyddwr Cwmni, Arbenigwr SEO a Rheolwr Prosiect. Mae Eddy wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau a chyrff cyhoeddus o bob maint gan gynnwys busnesau garddwriaeth.

Jun 26, 2020 09:00 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Tyfu Cymru.