webinar register page

Fågelperspektiv över flerbostadshus med en dagvattenlösning med gröna stråk och dammar i Norra Djurgårdsstaden.
Vatten och grönska i klimatanpassad stad – lärdomar från Norra Djurgårdsstaden
Fredag 12 november bjuder vi in till det andra lunchseminariet om hållbarhetsarbetet i Norra Djurgårdsstaden. Den här gången fördjupar vi oss i frågor som rör planeringen av vattnet och grönskan i området.

Nov 12, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .