webinar register page

Webinar banner
Öppet webbinarium: Säkra omkörningar – samtal med företrädare för lastbil, bil, MC och cykel
Intresset för cykling i blandtrafik växer. Den starkt växande cykelsporten och cykelturismen förser landsvägarna med nya trafikanter. Inne i stadskärnor finns ett intresse från kommuner att skapa låghastighetsgator på cyklandes villkor. Samtidigt har arbetet med nollvisionen inte varit framgångsrikt när det gäller att minska antalet döda och allvarligt skadade på cykel.

Svenska proffscyklister har nyligen vittnat om sin utsatthet och efterfrågat lagändringar. Regeringen har gett Transportstyrelsen i uppdrag att utreda omkörningsreglerna. Katja Kircher, forskningsledare vid VTI, har gått igenom den allt större mängden litteratur och utifrån det kommit med förslaget att cyklande ska ”köras om som om de vore en bil”. Under webbinariet hör vi förslaget presenteras och representanter för olika trafikantgrupper reagera på det.

MEDVERKANDE
Katja Kircher, forskningsledare Trafikanternas uppmärksamhet, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
Leif Karlsson, generalsekreterare, Svenska Cykelförbundet
Jacob Hartman Berger, regionchef, Sveriges Åkeriföretag
Tony Gunnarsson, trafiksäkerhetsansvarig, M Sverige
Maria Nordqvist, politisk sekreterare, Sveriges MotorCyklister
Moderator: Emil Rensvala, sekreterare i Riksdagens cykelnätverk och verksamhetsledare i Svenska Cykelstäder.

VARMT VÄLKOMNA
önskar Riksdagens cykelnätverk i samarbete med Svensk Cykling.

Genom att anmäla dig så godkänner du vår hantering av personuppgifter enligt Svensk Cyklings dataskyddspolicy rörande Riksdagens cykelnätverk som du hittar här: https://svenskcykling.se/wp-content/uploads/2018/05/Riksdagsnätverkets-GDPR-policy.pdf. Du kan när som helst be oss att ta bort dina personuppgifter. Webbinariet kommer att spelas in.

Dec 1, 2021 12:00 PM in Stockholm

Webinar logo
* Required information
Loading