webinar register page

Webinar banner
Güncel Mimarlık Tartışmaları: Arredamento ile Ayın 14’ü
“Mekan Kurucu Olarak Korku ve Mimarlık”
Ezgi Tuncer, Kutlukhan Kutlu, Uğur Tanyeli

Sep 14, 2021 07:00 PM in Istanbul

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: BİNAT DANIŞMANLIK.