webinar register page

Webinar banner
Spårsnack #8 - Odense Letbane
Välkommen till Spårsnack #8 som är ett samarbete mellan Letbaner.dk, NJS, IDA rail och Spårvagnsstäderna. Denna gång riktar vi blickarna mot Danmark och Odense, som är i full färd att färdigställa sin spårväg/letbane.

Med oss kommer vi ha Søren Balle Christiansen från Odense letbanes kommunikationsteam, som kommer ge oss insikter kring byggstatus, medborgardialog och tekniska utmaningar i driften. Utöver detta kommer vi också beröra finansiering, planprocesser, design och stadsplanering samt letbanen som ett sätt att höja utsatta stadsdelars status.

Observera att Spårsnack denna gång arrangeras på danska, men det går självklart bra att ställa frågor på andra nordiska språk eller engelska. Webinariet är gratis och öppet för alla. Du kan anmäla dig fram till att Spårsnack börjar.

Vår webbinarieserie Spårsnack (och när de görs på engelska TramTalks) är tänkt att ge korta, intressanta föredrag för dig som är intresserad av spårväg och startades efter att fler arrangemang efterfrågats av föreningens medlemmar. Ämnena är breda och varierar från gång till gång.

Välkommen med din anmälan!

May 10, 2021 04:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Hans Cruse.