webinar register page

Webinar banner
Humor vo vzdelávaní. Ako na to?
Ako hľadať súvislosti medzi zdanlivo vzdialenými predmetmi použitím humoru a dôvtipu alebo o tom, že matematika nemá tak ďaleko od fyziky a slovenčiny.
Náš skúsený lektor prof. RNDr. Jozef Hvore Vás zoberie na virtuálnu prechádzku týmito témami:
• Návody, ako rozvíjať osobnosť detí, aby poznatky z jednotlivých predmetov nevnímali izolovane a nemusela tak vznikať priepasť medzi prírodovednými a humanitnými disciplínami.
• Tipy na úlohy, ktoré môžu oživiť výučbu – či už v rámci vyučovania, ale najmä počas mimoškolskej činnosti.
• Nápady, ktoré budete môcť využiť na rozvoj tvorivosti žiakov, ich komunikačných schopností a ich vzájomnej spolupráce v malých aj väčších skupinách.

Pre koho webinár odporúčame: Pre každého, kto si vedomý, že ešte nevie všetko. A nemusí to byť iba učiteľ matematiky, fyziky alebo slovenčiny.

POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, titul), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! ! !POZOR ! !

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov

Potvrdením registrácie zároveň súhlasíte s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Jun 29, 2020 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová | RAABE.