webinar register page

Webinar banner
I begynnelsen: Hur ska vi förstå Bibelns första kapitel?
Bibeln börjar med det mäktiga kapitlet om alltings skapelse. Det lägger grunden för resten av den bibliska berättelsen.

Budskapet är glasklart: Gud har skapat himmel, jord och hav och allting de rymmer. Samtidigt pågår det sedan lång tid en debatt om vad som är den rätta tolkningen av texten. Ska Guds arbetsvecka förstås bokstavligt som 6x24 timmar som följs av en vilodag? Eller finns det, som många bibelforskare menar, signaler i texten som pekar i en annan riktning?

Välkommen till en djupdykning i en av Bibelns mest kända texter!

Jun 1, 2022 07:00 PM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .