webinar register page

Webinar banner
V CURS B-ARGO D’ IMMUNOTERÀPIA EN EL TRACTAMENT DEL CÀNCER : Present i futur
Dia 13
16:00-16:10h Introducció, Dr. Mesía
1. Efectes adversos de la immunoteràpia: actualització en el seu maneig
Moderadora: Silvia Sánchez, Infermeria ICO-Badalona
• 16:10-16:25h Maneig de la toxicitat immunomediada
Ainhoa Hernández, Servei d’Oncologia Mèdica (ICO-Badalona)
• 16:25-16:40h Toxicitat pulmonar associada a la immunoteràpia
Carmen Centeno, Servei Pneumologia ( HUGTiP)
• 16:40-16:55h Síndrome de liberació de citoquines
Laia Llobera, Servei d’Hospitalització (ICO-Badalona)
2. Investigació translacional en immunoteràpia
Moderadora: Dra. Maria Saigí, Servei d’Oncologia Mèdica (ICO-Badalona)
• 17:10–17:25h Bases de la immunoteràpia a nivell intratumoral
Eva Martinez Cáceres, Cap de Servei d’immunologia ( HUGTiP)
• 17:25–17:40h Models preclínics aplicats a l’estudi de la immunoteràpia
Eva Martinez Balibrea, Programa PROCURE (ICO-Badalona)
• 17:40-18:10h The immunoregulatory role of KRAS
David Barbie (Dana Farber Cancer Institute, Boston, EEUU)
Dia 14
16:00-16:10h, Introducció, Dra. Martínez Cardús
3. Integrant la immunoteràpia en la pràctica clínica
Moderadora: Pilar Lianes, Cap de Servei Oncologia Mèdica ( H. de Mataró)
• 16:10-16:25h Integració del radiodiagnòstic i el seu circuit en la recerca clínica
Víctor Margelí Servei Radiodiagnòstic
• 16:25-16:40h La radioteràpia i les nanopartícules com a potenciador del sistema immunitari
Silvia Comas, Servei Oncologia radioteràpica (ICO-Badalona)
• 16:40-16:55h Impacte de SARS COVID 19 en el tractament del pacient oncològic
Teresa Morán, Servei d’Oncologia Mèdica (ICO-Badalona)
4. Noves indicacions d’immunoteràpia
Moderadora: Dra. Vanesa Quiroga, Servei d’Oncologia Mèdica (ICO-Badalona)
• 17:10–17: 25h Teràpia cel·lular adoptiva aplicada a tumors sòlids
María Ochoa, Servei Oncologia Mèdica – CHUV Lausanne (Suïssa)
• 17:25-17:40h Anticossos biespecífics en el tractament del càncer
Sofia España, Servei d’Oncologia Mèdica (ICO-Badalona)
• 17:40-17:55 Teràpia cel·lular intratumoral
Cinta Hierro, ICO
Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .