webinar register page

Webinar banner
Reboot Live: Türkiye'de Eğitimin Panoraması
Son yıllarda, gelişen teknolojilerin tetiklediği trendler ve 2 yıldır süregelen pandemi ile birlikte eğitimdeki değişim ve dönüşüm ivme kazandı. Ülkelerin gelişmesi için gerekli insan kaynağı, güçlü bir eğitim sisteminin sağlanabilmesi ile oluşabiliyor. Eğitim sistemi, bu anlamda, uzun vadeli sosyo-ekonomik yansımalarıyla da bütün sektörleri doğrudan etkiliyor. Bu etkiyi, veriler sayesinde ölçebilir ve sektörleri bekleyen insan kaynağı değişimini öngörebiliriz.

Türkiye’de eğitim ve öğretime dair elde edilen bulgularla birlikte, önümüzdeki yıllarda bizleri bekleyen sosyo-ekonomik değişim ve dönüşümün değerlendirileceği etkinliğimizi 26 Ekim 2021 Saat 15.00'te gerçekleştireceğiz. İtalya Avrupa Birliği Üniversitesi ve Bilkent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şule Alan ve Chicago Üniversitesi Ekonomi Profesörü & Arnold C. Harberger Kürsüsü Sahibi & Halle Enstitüsü Doğu-Batı Almanya Ekonomik Farkları Araştırma Grubu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in konuşmacı, Enocta CEO’su Ahmet Hançer’in moderatör olduğu Reboot Live etkinliğimize davetlisiniz!

Oct 26, 2021 03:00 PM in Istanbul

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .