webinar register page

Webinar banner
Medlemsmøte ISACA og CSA
I dette møte har vi et særlig fokus på revisjon av skyløsninger. Dette er blitt en naturlig del av de fleste organisasjoner sin IT infrastruktur og hvordan skal man ha god kontroll av den?

14.30-14:45 Alonso informerer om Cloud Security Alliance (CSA) nyheter og Cloud Auditing Knowledge (CCAK) sertifiseringen.
14:45-50: 5 min Q&A
14:50-15:20 Prince Agarwal presenting Cloud Auditing. As per Gartner’s CIO research - July 2020, AI is among top 2 priorities for Board of Directors and will be a game changer to emerge stronger from COVID-19 crisis. Trust is the foundation on which organizations can build stakeholder confidence and active participation with their Artificial Intelligence (AI) enabled systems. Auditing AI is a complex process that revolves around the objective of the AI system, the integrity of data collection and management, the governance of model training, and the rigor of techniques used to continuously monitor system and algorithmic performance. In this session we will try to demystify the Black Box of AI, leverage cloud services to develop AI solutions and discuss how to audit AI solutions to assess the risks.
15:20-25: 5 min Q&A
15:25- 15:55 Hanne Wesselsen og Peder Songedal om erfaringer fra revisjoner av Saas leverandører. Mange bedrifter og offentlige virksomheter innfører nå en sky først strategi, sammen med innføringen av GDPR gir dette utfordringer. Man finner alt fra frykt for sky, til hallelujastemninga hos de som mener at i sky er fremtidsrettet og bedre. Hanne og Peder har utført flere revisjoner og DPIA-er av SaaS-tjenester. Sammen vil de dele noen av de funnene de har gjort rundt bruken og innkjøp av SaaS tjenester, og komme med noen tips.
15:55-16:00: 5 min Q&A

Mar 24, 2021 02:30 PM in Oslo

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ISACA Norway Chapter.