webinar register page

Breakfast Bite-Size Webinar: How to make minor changes to your website to get found on Google
Do you want to attract more visits to your website? 15-minute webinar will give you tools on how to pull out minor website changes so your website climbs the Google ranks.

The Webinar will be hosted by Eddy Webb, who has 20 years experienced as a Digital Consultant, Company Director, SEO Expert and Project Manager. Eddy has worked with 1000's of businesses and public bodies of all sizes, including many in the Horticulture industry.

***Welsh***

Ydych chi am ddenu mwy o ymweliadau â'ch gwefan? Bydd gweminar 15 munud yn rhoi gwybod i chi ar sut i wneud newidiadau mân i wefannau fel bod eich gwefan yn dringo rhengoedd Google

Bydd y weminar yn cael ei chynnal gan Eddy Webb, sydd gyda 20 mlynedd o brofiad fel Ymgynghorydd Digidol, Cyfarwyddwr Cwmni, Arbenigwr SEO a Rheolwr Prosiect. Mae Eddy wedi gweithio gyda miloedd o fusnesau a chyrff cyhoeddus o bob maint gan gynnwys busnesau garddwriaeth.

Sep 4, 2020 09:00 AM in London

Webinar logo
* Required information
Loading