webinar register page

Đón sóng lễ hội mua sắm Black Friday Cyber Monday - Các bước chuẩn bị then chốt trước giờ G
Bạn đã sẵn sàng bứt phá doanh số mùa cao điểm Black Friday Cyber Monday? Sau buổi Webinar, lần vào ngày 16/11 anh chị nhà bán sẽ có thêm một góc nhìn nữa về chiến lược quảng cáo mùa cao điểm, giải pháp tối ưu hóa ACOS, các thức đăng ký các chương trình ưu đãi trên Amazon. Lần này, chúng ta nãy cùng nhau nhìn lại xem các bước chuẩn bị cuối cùng cho mùa Black Friday Cyber Monday 2021 thật thành công nhé!
Nội dung chính:
1. Gợi ý “LAST MINUTE” cho mùa Black Friday Cyber Monday 2021!
1.1 Checklist về ASIN & gian hàng sẵn sàng cho BFCM
1.2 Gợi ý về giá thầu (chia sẻ từ thành công của nhà bán hàng)
1.3 Gợi ý về kết hợp các hình thức quảng cáo & hiệu quả
2. Rà soát/Kiểm tra tổng quan sức khỏe tài khoản trước-trong và sau BFCM
2.1 Rà soát/Kiểm tra sản phẩm đăng bán
2.2 Rà soát/Kiểm tra sức khỏe tài khoản, sức khỏe tồn kho
2.3 Hướng dẫn đăng ký BFCM Coupon/PED và cách rà soát, tự sửa lỗi
Danh sách diễn giả*
* Hạnh Trần: Advertising Education Manager
* Khánh Chi: Account Manager
* Tiffany Khanh Vũ: Account Manager

Nov 22, 2021 03:00 PM in Bangkok

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Amazon Global Selling Vietnam.