webinar register page

Protein: Tueddiadau, Cyfleoedd ac Arloesi | Protein: Trends, Opportunities and Innovation
Mae'r duedd protein yn parhau i dyfu oherwydd cyfoeth o fuddion iechyd cysylltiedig. Beth yw'r negeseuon allweddol y mae defnyddwyr yn prynu i mewn iddynt, a sut y gall hyn siapio meysydd posibl ar gyfer datblygu cynnyrch?

The protein trend continues to grow due to a wealth of associated health benefits. What are the key messages consumers are buying into, and how can this shape potential areas for product development?

Jul 9, 2020 09:15 AM in London

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Rod Howells.