webinar register page

Webinar banner
Webinar za roditelje: Mir, mir, mir! Niko nije kriv! Odnos između braće i sestara.
Pitanja na koja ćemo odgovoriti kroz ovaj vebinar:

Kako rešavati nesporazume izmedju braće i sestara?
Šta bi bilo fer rešenje za sve?
Da li i na koji način posredovati u rešavanju nesporazuma?
Kako negovati samopouzdanje kod dece?
Da li način kako vi gradite odnos sa partnerom utiče na odnose između braće i sestara?

May 26, 2022 06:00 PM in Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .