webinar register page

Webinar banner
AVG-bewijsvoering
Aantoonbare AVG-compliance vraagt om een adequate en sluitende bewijsvoering bij alle activiteiten die in het kader van de AVG moeten worden uitgevoerd.
In deze webinar gaan we in op de verschillende soorten van bewijzen die kunnen worden gebruikt om AVG-compliance aan te tonen.

Dec 1, 2022 04:00 PM in Amsterdam

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Sandy van der Veur.