webinar register page

Lokalekonomidagarnas webbinarium - Ojämnt ekologiskt utbyte?
I arbetet med vår lokala ekonomi behöver vi från tid till annan inta ett mer globalt perspektiv. Den 4 maj får vi möjlighet att lyssna på Alf Hornborg, Humanekolog från Lund, som inleder vårt seminarium om det osynliga, ojämna och orättvisa ekologiska utbytet mellan nord och syd, och mellan stad och land. Medverkar gör även Ylva Lundqvist Fridh från Mikrofonden Sverige.

Alf Hornborg beskriver bakgrunden så här:
På nattliga satellitbilder kan man tydligt kan se hur ojämnt utbredd den tekniska infrastrukturen är i världen. Det är uppenbart att ansamlingen av teknik i vissa delar av världssamhället inte bara är en fråga om köpkraft eller uppfinningsrikedom, utan att det är en konkret fysisk företeelse. Den möjliggörs av en nettoimport av fysiska resurser till rikare områden - material, energi, näring, markanvändning, nedlagt arbete, m.m. Men nationalekonomer intresserar sig sällan för världshandelns fysiska substans, endast dess penningvärden. Att få upp ögonen för ekologiskt ojämnt utbyte ger oss en annan syn på det vi kallar ekonomisk utveckling. Kan lokaliserad ekonomi bidra till en jämnare global resursfördelning?

Välkommen!

May 4, 2021 08:30 AM in Stockholm

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Lokalekonomidagarna.