webinar register page

Webinar banner
Mōkai Pātea Hui-a-Rohe 3 September 2021 6pm
E nga mana, e nga reo, o nga whanau, o nga hapu, o nga iwi mai o te rohe o Mōki Pātea, nau mai, haere mai.

Whanau, Hapu and Nga iwi nui tonu of Ngāi Te Ohuake, Ngāti Hauiti, Ngāti Tamakōpiri and Ngāti Whitikaupeka of the Mōki Pātea rohe potae called together to hear
Progress Report Waitangi Tribunal Hearings
Progress Report Settlement Negotiations

Utiku K Potaka
Chairman, Mōkai Pātea Waitangi Claims Trust
www.mokaipateaclaims.maori.nz

Sep 3, 2021 06:00 PM in Auckland, Wellington

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Iwi Admin.