webinar register page

LA INTERCOL·LEGIAL_SITUACIÓ ACTUAL DELS JOVES POST-COVID
Conferència organitzada per la Sectorial d’Acció Social, Ensenyament i Humanitats de l’Associació Intercol·legal.

17h. Benvinguda a càrrec de Núria Carrera i Comes, vicepresidenta de la Sectorial d’Acció Social Ensenyament i Humanitats.

17.05h. Presentació de la conferència Situació actual dels Joves Post-Covid, a càrrec de Anna Parés i Rifà, ex-degana del Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya.

17.10h. Inici de conferència a càrrec de José Ramón Ubieto Pardo, psicòleg clínic, membre de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, professor de la UOC i col·laborador habitual de La Vanguardia.

18h. Torn obert de preguntes

Dec 1, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Intercol·legial Catalunya.