webinar register page

Webinar banner
AKO POĽAHKY ZVLÁDNUŤ ETICKÚ VÝCHOVU V 3. ROČNÍKU ZŠ?
Inšpirácie na výučbu etickej výchovy pre 3. ročník základnej školy

Lektorka:
Mgr. Eva Mozolová, učiteľ – špecialista na 1. stupni základnej školy

Obsah webinára:
• Úvod
o Predmet etická výchova - ciele, obsah
o Predstavenie nového pracovného zošita pre 3. ročník ZŠ
o Obsah pracovného zošita ETV 3 - v súlade s obsahovými a výkonovými štandardmi ŠPÚ
• Rozdelenie pracovného zošita do tematických celkov
o Predstavenie piatich vybraných dvojstrán podľa tematických okruhov
o Vzhľad dvojstrany
o Grafická úprava
o Typy aktivít
o Metódy a formy práce
o Priebeh vyučovacej jednotky
• Záverečná hodina
• Záver

Pre koho webinár odporúčame:
Pre učiteľov na 1. stupeň ZŠ, pre vychovávateľov v ŠKD

!!! POZOR !!!
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že údaje, ktoré zadáte do registračného formulára (meno, priezvisko, tituly), sa zobrazia v nezmenenej forme na certifikáte o absolvovaní webinára. Stane sa tak len v prípade, ak sa na webinár pripojíte prostredníctvom PC alebo notebooku, nie mobilu alebo tabletu.

Potvrdením registrácie súhlasíte so spracovaním osobných údajov, podmienky ktorých
nájdete tu: https://www.raabe.sk/ochrana-osobnych-udajov a s vyhotovením video a audio záznamu z webinára a jeho ďalším šírením a používaním.

Sep 16, 2021 05:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Jana Dandelová.