webinar register page

At least I tried - Orange the World/En vecka Fri från våld
Välkommen att delta i ett samtal hur utsatta kvinnor bemöts i rättsprocessen och hur polisen arbetar med brott i nära relationer.

Detta webinar är en del av Orange the World/ En vecka Fri från våld, som arrangeras tillsammans med Zontaklubbarna i Västsverige, UN Women Göteborg, onlineklubben inom Soroptimist Sweden och Lex Femme.

Webinaret är gratis och öppet för alla!

I programmet deltar:
Lisa Rudolfsson, docent i psykologi, samt projektledare för forskningsprojektet "Kvinnor som utsatts för våldtäkt: initialt bemötande från polis och medicinsk personal" (finansierat av Brottsoffermyndigheten). Lisa Rudolfsson forskar om bemötande av den som har utsatts för sexuella övergrepp/bemötande av kvinnor som har utsatts för våldtäkt, samt om sexuella trakasserier inom svensk högskolesektor. Ikväll är det fokus på arbetet som gav upphov till artikeln ”At least I tried” som tar upp hur poliser upplever hur det är att intervjua kvinnor som blivit utsatta för våldtäkt.

Per Jona Laurell, polisinspektör och gruppchef på sektionen för brott i nära relationer i polisområde storgöteborg. Per Jona Laurell går igenom polisens arbete med brott i nära relationer. FN anser det pågick/pågår en parallell pandemin som var/är ökat våld mot kvinnor. Så hur påverkade pandemin arbetet? Vad händer vid en anmälan? Belysning av rättsprocessen i korthet.

24 November 18:00-19:00
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: .