webinar register page

Griffith University, Úc: Phỏng vấn học bổng đến 50% học phí & Tư vấn- tiếp nhận hồ sơ 2020/ 2021
Các đại diện trường:
- Giáo sư Andrew Davey - Giám đốc Quốc tế, Griffith Health- Trưởng Khoa Dược & Dược học, Griffith University;
- Ms. Michelle Hoang Walker - Quản lý khu vực, Griffith International- Griffith University;
- Ms. Phan Thi Cam Minh - Quản lý trong nước, Griffith International- Griffith University

01:52:00

* Required information
Loading