webinar register page

Webinar banner
CRS Client Portal introductie webinar
Een introductie tot de CRS Client Portal, kennis van CRSInternet is aan te bevelen, maar niet noodzakelijk. Het webinar is kennismaken met de functionaliteit van de client portal, maar behandelt niet de inrichting. De duur is ca 40 min.

Jun 23, 2020 09:00 AM in Amsterdam

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: Wim van Bruxvoort.