webinar register page

Webinar banner
ITAPA Expert Talk: Vzdialené monitorovanie pacientov - príklady praktického využitia
Telemedicína totiž umožňuje skutočne kontinuálne sledovanie zdravotného stavu pacienta. Či už ide o meranie teploty, hladiny glukózy, tlaku, EKG, dýchania, koncentráciu hemoglobínu či dokonca vzdialené vyšetrenie ultrazvukom a množstva ďalších parametrov. Samozrejmosťou už dnes je, že výsledky monitorovania sú ihneď dostupné lekárovi v zdravotných záznamoch pacienta, pričom lekár môže s pacientom aj na diaľku priamo komunikovať. Toto všetko pri výraznej redukcii nákladov na vyšetrenie.

Vzdialené monitorovanie je vhodné najmä pre chronických pacientov, seniorov, či pacientov COVID-19. Prípadne sú vhodnou cieľovou skupinou kontinuálneho vzdialeného monitorovania tehotné ženy.

ITAPA Expert Talk webinár je určený najmä pre lekárov a poskytovateľov zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Prinesie príklady praktického využitia vzdialeného monitorovania pacientov a ako bonus upozorní na rýchle možnosti financovania v oblasti verejného obstarávania telemedicínskej technológie.

Jul 7, 2021 01:00 PM in Prague Bratislava

Webinar logo
Webinar is over, you cannot register now. If you have any questions, please contact Webinar host: ITAPA.