webinar register page

Webinar banner
Dibuixant el futur de l’atenció a les persones als centres residencials
Obrim un nou cicle de seminaris. El proper 18 de maig tindrà lloc la sessió de presentació del cicle i de la primera experiència en lideratge.
Aquesta primera sessió pretén ser un espai per compartir la visió de tres professionals que, durant la pandèmia, van viure una experiència que els ha permès madurar algunes propostes. El seu objectiu és clar: ajudar a crear un entorn segur, de qualitat i satisfactori tant per a les persones que han de viure als centres residencials com per a les seves famílies.

PROGRAMA:

17h Benvinguda i presentació.

Dr. Jaume Padrós, president del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya.

17.10h Presentació del cicle i de les ponents.

Dr. Albert Ledesma, metge de família. Comissionat de la junta del CoMB pel projecte IFMiL. Moderador de la sessió.

17.20h Treball compartit entre el sistema social i sanitari als centres residencials.

Sra. Ana Mari Fité Serra, coordinadora de les actuacions en matèria social del centres residencials de la Regió Sanitària Lleida.

17.40h Donar resposta a les necessitats d’atenció sanitària a les persones que viuen en entorns residencials

Dra. Cristina Solé Felip, metgessa del Centre Geriàtric Lleida i metgessa de Medicina Interna Hospital Arnau de Vilanova.

18.00h Una experiència d’èxit. Propostes per a un nou model d’atenció

Sra. Carol Mitjana, directora del Centre Geriàtric Lleida.

18.20h Debat i conclusions

May 18, 2021 05:00 PM in Madrid

Webinar logo
* Required information
Loading

By registering, I agree to the Privacy Statement and Terms of Service.

Register
Aquesta sol·licitud comporta que dono el meu consentiment per tal que les dades personals facilitades siguin tractades per MEDINERVA SLU, amb la finalitat de gestionar la present sol·licitud de formació.
Les dades seran necessàriament comunicades al Centre o Entitat que, en cada cas, imparteixi la formació sol·licitada així com al proveïdor tecnològic contractat quan la formació sigui on line.
Les dades es conservaran fins a la finalització de l’acció formativa contractada i, en tot cas, fins haver-se completat les gestions que se’n derivin de la mateixa, -econòmiques, enquestes de satisfacció i altres-, i, en qualsevol cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment.
Puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les meves dades en front la responsable del tractament, MEDINERVA:
MEDINERVA SLU, CIF B 61106647, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal, o per email a dadespersonals.medinerva@med.es Puc, també, presentar reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.
En cas de ser col·legiat del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB), dono el meu consentiment per tal que les dades personals facilitades siguin també tractades per aquesta Corporació, amb la finalitat de gestionar la present sol·licitud de formació, i per tal que siguin conservades i comunicades en els termes abans establerts, sent en aquest cas ambdues entitats, MEDINERVA i CoMB, Corresponsables del tractament de les meves dades. Com a col·legiat del CoMB, puc exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i oposició al tractament de les meves dades, de manera indistinta en front les dues entitats Corresponsables del tractament, això és davant MEDINERVA SLU,- en l’adreça abans consignada-, ó davant el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, CIF Q 0866001A, Passeig Bonanova 47, 08017 Barcelona, per correu postal o per email a dadespersonals@comb.cat o a través de l’App MetgesBarcelona. He estat informat que el CoMB disposa d'un Delegat en Protecció de Dades (dpo@comb.cat). Puc, també, presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Speakers

Sra. Ana Mari Fité Serra
Coordinadora de les actuacions en matèria social del centres residencials de la Regió Sanitària Lleida.
Dra. Cristina Solé Felip
Metgessa del Centre Geriàtric Lleida i metgessa de Medicina Interna Hospital Arnau de Vilanova.
Sra. Carol Mitjana
Directora del Centre Geriàtric Lleida.